Algemene voorwaarden Boekendrukwerkers.nl


Flevodruk Harlingen BV is ingeschreven bij de K.v.K. te Leeuwarden onder nummer 01055876.

Op al onze aanbiedingen en overenkomsten zijn van toepassing de Leveringsvoorwaarden van de Grafische Industrie, gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nr. 8/2011 ter griffie van de Rechtbank van Amsterdam.

Onze voorwaarden kunt u hieronder downloaden.